ยะลาลุยตั้งโรงงานแปรรูปผลผลิตเล็งเพิ่มมูลค่าทุเรียนคุณภาพ

จ.ยะลาเร่งเปิดโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรครบวงจรอ.บันนังสตา เพื่อเพิ่มมูลค่าทุเรียนคุณภาพ สร้างรายได้ให้เกษตรกรในฤดูกาลเก็บเกี่ยวนี้
นายพิชิต พนังคสิริ ปลัดอำเภอบันนังสตาเปิดเผยว่า จากนโยบาย จ.ยะลาในการส่งเสริมให้เป็น ทุเรียนซิตี้ จ.ยะลาได้มอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัด ตั้งโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่า สินค้าทางการเกษตรให้เกษตรกร โดยโรงงานแปรรูปฯประกอบด้วย ห้อง แกะทุเรียน ห้องแช่แข็ง และตู้ freeze dry เพื่อส่งสินค้าไปจำหน่ายทั้งในและ ต่างประเทศ

ด้านนายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผอ.สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯกล่าวว่า ได้เสนอจ.ยะลาพิจารณาการใช้โรงงานแปรรูปฯ เป็นสถานที่แกะและแช่แข็งทุเรียนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการทุเรียนคุณภาพ) เพื่อเพิ่มมูลค่าทุเรียนอีกทางหนึ่ง คาดการณ์ปริมาณทุเรียนที่จะแกะแช่แข็งประมาณ 900 ตัน จากจ.ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

ขณะที่โครงการทุเรียนคุณภาพส่งอาสาฯ ไปฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ตามศาสตร์พระราชา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการทุเรียนคุณภาพ) ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ยอง ตั้งแต่การดูแลถึงเก็บเกี่ยวจำนวน 95 คน ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 – พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันกำลังอบรมเป็นครั้งที่ 3 แก่อาสารุ่นที่ 1 เรื่องการให้น้ำ การแต่งผล การฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ เป็นต้น

ที่มา แนวหน้า

Related links