K-Startup Grand Challenge

หน่วยงานสนับสนุนอุตสาหกรรมไอทีแห่งชาติเกาหลีใต้ หรือ NIPA ประกาศเชิญชวนให้ธุรกิจสตาร์ทอัพสมัครเข้าร่วมโครงการ K-Startup Grand Challenge (“KSGC or KSGC 2019”) ประจำปี 2562 โดยโครงการ KSGC ที่เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 2559 เป็นโครงการที่สนับสนุนโดยรัฐบาลเกาหลีใต้ ซึ่งดูแลและจัดการร่วมกันกับหน่วยงาน อื่นๆ อีกมากมาย โดยกระทรวงเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ ตลอดจนหน่วยงานสนับสนุนอุตสาหกรรมไอทีแห่งชาติเกาหลีใต้ หรือ NIPA โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์การขยายการเติบโตของการเปิดระบบการเป็นผู้ประกอบการในเอเชีย

คุณสมบัติของธุรกิจสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการมีดังนี้ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 http://kicc.sg/kstartupgc-2019/ ผู้สมัครต้องเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีอายุน้อยกว่า 7 ปี หรือเคยเป็นผู้ประกอบการมาก่อน ซึ่งต้องเป็นผู้ที่ถือสัญชาติต่างชาติหรือเป็นชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ.

ที่ : https://www.ryt9.com/s/tpd/2996978

Related links