“พรีไซซ” โชว์ศักยภาพยกระดับหม้อแปลงไฟฟ้า ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อโลกเพื่อเรา

สายธุรกิจ Power Distribution and Energy Management ในเครือบริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PRECISE ผู้นำด้านการพัฒนาไฟฟ้าและพลังงานอย่างครบวงจร ภายใต้คุณธรรมและความเป็นมืออาชีพ จากสถานการณ์การแข่งขันของภาคธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจที่ผ่านเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19 และกำลังเดินเกมรุกกันอย่างเต็มที่ พรีไซซยังโชว์ผลงานได้ดีต่อเนื่องและธุรกิจในช่วงที่ผ่านมาถือว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย ในกลุ่มของสินค้าหม้อแปลงยังโตต่อเนื่องและยังมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด Power is Life ที่มองว่าพลังงานมีความสำคัญและต้องใช้อย่างคุ้มค่าให้มากที่สุด

นายวิทูร เจียมจิตต์ตรง ประธานกรรมการ บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (PEM) บริษัทในเครือพรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PRECISE กล่าวว่า ในฐานะภาคเอกชนที่ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อม สินค้าทุกชิ้นของบริษัท ผลิตขึ้นมาจากการออกแบบที่คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้วัตถุดิบที่ไม่จำเป็นและลดปริมาณสิ่งตกค้างในระบบนิเวศ จากขั้นตอนการผลิตจากโรงงาน และต่อยอดไปสู่การวิจัยคิดค้นนวัตกรรมหม้อแปลงระบบจำหน่ายแบบทรีโอ้ (TriO) หม้อแปลงสามเฟส อนุสิทธิบัตรเลขที่ 1703002020 ที่มีแกนหล็กของหม้อแปลงแบบทรีโอ้ประกอบด้วยวงแกนหล็กที่เหมือนกันสามวงมาจัดเรียงกันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเพื่อประกอบเป็นแกนหล็กสามเฟส โดยขาของแกนเหล็กทั้งหมดจะเกิดจากวงของแกนเหล็กสองวงวางชนกันที่ตำแหน่งของมุมของสามเหลี่ยม แกนเหล็กแบบทรีโอ้นั้นมีโครงสร้างของแกนเหล็กที่ดีกว่า เนื่องจาก ใช้วงแกนเหล็กมีรอยต่อและช่องว่างอากาศระหว่าง แกนเหล็กเพียง 3 รอยต่อ ซึ่งเมื่อเทียบกับหม้อแปลงปกติแกนเหล็กแบบวางเรียงนั้นจะมีจุดต่อรวมทั้งช่องอากาศหลายจุดทำให้เกิดความสูญเสียของแม่เหล็กสูงกว่า ทำให้ความสูญเสียขณะไม่มีโหลดและกระแสกระตุ้นเหล็กต่ำกว่า เสียงรบกวนฮัมขณะที่ใช้เงียบกว่ารุ่นธรรมดา ซึ่งส่งผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าบางประเภท ลดความอันตรายของชีวิตและทรัพย์สินที่อยู่ใกล้เคียงได้คุ้มค่ามากที่สุด หม้อแปลงมีกระแสฮามอร์นิกส์ที่น้อยกว่าคงทนต่อสภาวะการลัดวงจรได้สูงสุด รวมทั้งยังลดความร้อนสะสมของการใช้งาน การเลือกใช้วัตถุดิบที่น้อยลงส่งผลให้ใช้พื้นที่ในการติดตั้งที่น้อยลง และมีน้ำหนักเบากว่าหม้อแปลงแบบปกติทั่วไป และนี่คือคุณสมบัติที่โดดเด่นของหม้อแปลงแบบทรีโอ้ที่พรีไซซคิดค้นและตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานและสิ่งแวดล้อม “จุดพลังแห่งความรุ่งเรืองร่วมกัน”

ที่มา https://www.ryt9.com/s/prg/3137696

Related links