SME Bank จับมือ ธอส.-บสย.เดินหน้าหนุนเอสเอ็มอี 4 ภาคสร้างบ้าน สร้างอาชีพ

นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เผยถึงความร่วมมือโครงการ “สร้างบ้าน สร้างอาชีพ” ระหว่างธนาคารกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในปี 2562 นี้ ว่า จะจัดกิจกรรมงานเสวนาเติมเต็มองค์ความรู้ทั้ง 4 ภาคได้แก่ ภาคอีสาน : จังหวัดนครราชสีมา, ภาคใต้ : จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ภาคเหนือ : จังหวัดเชียงใหม่ และ ภาคกลาง : กรุงเทพมหานคร นำร่องในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา

“โครงการพร้อมเดินหน้า เติมทักษะ-เติมทุน-เติมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และสามารถต่อยอดสร้างเป็นสถานประกอบการ เพิ่มรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ก่อเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาส สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ต้องการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคม พัฒนามาตรฐานชีวิตให้คนไทยอยู่ดีมีสุข พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติให้เติบโต มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” นายพงชาญ กล่าว

นอกจากนี้ ภายในงาน ธพว. ได้ร่วมออกบูธให้บริการรับคำปรึกษาแนะนำ ทั้งด้านองค์ความรู้ ด้านแหล่งเงินทุนสินเชื่อดอกเบี้ยถูก อาทิ สินเชื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนสำหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่องการท่องเที่ยว, ผู้ประกอบการ Start Up, ธุรกิจเกษตรกรแปรรูป, ธุรกิจนวัตกรรมการผลิต หรือผู้ประกอบการอาชีพอิสระ สำหรับบุคคลธรรมดา ดอกเบี้ย 3 ปีแรก  0.417% ต่อเดือน  และนิติบุคคล ดอกเบี้ย 3 ปีแรก 0.25% ต่อเดือน สามารถยื่นกู้ภายในงานได้ทันที รู้ผลพิจารณาอนุมัติใน 7 วัน พร้อมเปิดบูธประมูลทรัพย์ NPA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คัดสรรทรัพย์ดีมีคุณภาพ มาจำหน่ายด้วยสิทธิพิเศษยกเว้นค่าอาคารและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/iq03/2971150

Related links