สศอ.พบกำลังผลิตสุราพุ่ง65%อานิสงส์เลือกตั้ง-รับสงกรานต์

นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) เปิดเผยถึงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(เอ็มพีไอ) เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ว่า เอ็มพีไอลดลงเล็กน้อยอยู่ระดับ 105.24 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2561 คิดเป็น 1.56% ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 69.03% โดยเอ็มพีไอที่ลดลงสาเหตุหลักมาจากหลายอุตสาหกรรมมีการผลิตลดลง อาทิ เหล็ก ลดลง 14.43% เนื่องจากมีการหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร คอมพิวเตอร์ ลดลง 12.11% ผลิตภัณฑ์ยาง ลดลง 7.25% ฯลฯ

อย่างไรก็ดี มีบางอุตสาหกรรมที่การผลิตโดดเด่น จนดึงภาพรวมให้เอ็มพีไอภาพรวมลดลงเล็กน้อย โดยอุตสาหกรรมที่ขยายตัวมากที่สุดคือ อุตสาหกรรม การต้ม กลั่น และผสมสุรา ขยายตัว 65.56% เนื่องจากมีการผลิตเพื่อรองรับการบริโภคในช่วงเดือนมีนาคม 2562 ที่ยอดการจำหน่ายในช่วงการเลือกตั้งจะมากกว่าปกติ และยังผลิตเพื่อรองรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งปีที่ผ่านมามีการหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร

ส่วนอุตสาหกรรมสำคัญที่ขยายตัว คือ รถยนต์ ขยายตัว 3.14% มาจากรถกระบะ 1 ตัน ที่ยอดจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้นถึง 6.59% รวมถึงรถยนต์นั่ง ขนาดกลางมียอดจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้น 69.78% ขณะที่น้ำตาล ขยายตัว 4.91% น้ำมันปิโตรเลียม ขยายตัว 2.93% ตามความต้องการใช้น้ำมัน

สำหรับแนวโน้มของเอ็มพีไอ เดือนเมษายน 2562 ในช่วงที่การเมืองยังไม่มีความชัดเจนเพราะอยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลนั้น เชื่อว่า เอ็มพีไอจะไม่ได้รับกระทบและจะลดลงตามสถานการณ์ แต่ช่วงเดือนเมษายน วันทำงานน้อย การผลิตจะลดลงตามด้วย ส่วนช่วงที่เวลาที่น่าติดตามคือ เดือนพฤษภาคม เพราะจะเริ่มเห็นความชัดเจนของรัฐบาลชุดใหม่ตลอดจนนโยบายด้านเศรษฐกิจที่อาจส่งผลต่อการผลิต การบริโภค ทั้งนี้เชื่อว่า ไม่ว่ารัฐบาลใดหากมาจากการเลือกตั้งที่แสดงถึงระบอบประชาธิปไตยจะได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆ

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Related links