จับประเด็น: ‘สมชาย’ ชี้ พรบ.โรงงานใหม่หนุนเอกชน

นายสมชาย หาญหิรัญ รมช.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่าภายในเดือน ต.ค.-พ.ย.ปีนี้ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรงงานฉบับแก้ไขใหม่จะมีผลบังคับใช้ ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยสนับ สนุนโรงงานในประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น ขณะเดียวกันกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อที่จะดำเนินโครงการผลักดันทำให้โรง งานต่างๆ นั้นเข้าร่วมปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อใช้ลดพลังงานในโรงงาน รวมถึงการควบคุมกระบวนการผลิตต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ออฟ ติงส์ (ไอโอที) โดยนำร่อง 10 โรงงาน อาทิ กลุ่มโรงงานแปรรูปปาล์มน้ำมัน โรงไฟฟ้า และโรงงานที่ใช้หม้อน้ำเป็นหลัก

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/tpd/2967199

Related links

สนง.สถิติจีนเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.

สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนี้ว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ. ขยายตัว 5.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/iq28/2967291

Related links